Thư mời chào giá số 1473 ngày 15/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mực máy in và vật tư CNTT sử dụng cho năm 2023