Thư mời chào giá số 1446 ngày 08/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương  đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng