Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1554 ngày 27/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thông báo phát hành HSYC số 1555 ngày 27/09/2023

Căn cứ QĐ số 2345/QĐ-PSTW ngày 26/09/2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp của gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1544 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1546 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn đấu thầu cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1545 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1519 ngày 22/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết