Thư mời chào giá số 1459 ngày 11/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm y dụng cụ dùng cho khao Phẫu thuật gây mê hồi sức