Thư mời chào giá số 1460 ngày 11/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh