Thư mời chào giá ngày 28/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác bệnh viện.