Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa ngày 20/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có như cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng