Thư mời chào giá số 1577 ngày 01/12/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế dùng cho máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (Model: B40i, hãng GE Healthcare) của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức