Yêu cầu báo giá số 1546 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn đấu thầu cho gói thầu