Yêu cầu báo giá số 1467 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá đê tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu