Yêu cầu báo giá số 1456 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu