Yêu cầu báo giá số 1455 ngày 18/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu