Thư mời chào giá số 1587 ngày 06/12/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu bảo dưỡng, thay thế phụ kiện cho máy gây mê kèm thở BleaserFocus 900 - Hãng: Spacelab Healthcare của  Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức