Thư mời chào giá số 1586 ngày 06/12/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm Hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm tại có Khoa/phòng, Trung tâm của Bệnh viện năm 2023