Thư mời chào giá số 1516 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu cho gói thầu