Thư mòi chào giá số 1515 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa hệ thống thang máy nhà G2