Thư mời chào giá số 1474 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn Thẩm định HSYC và Thẩm định kết quả LCNT