Thư mời chào giá số 1473 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX