Thư mời chào giá số 1470 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLC nhà thầu cho gói thầu