Thông báo phát hành HSYC số 1555 ngày 27/09/2023

Căn cứ QĐ số 2345/QĐ-PSTW ngày 26/09/2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp của gói thầu