Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 7/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

http://admin.tt.doisong.vn/stores/news_dataimages/vtkien/042021/08/08/DFC8FAA6_1E72_4B45_99D4_7B6A9C454D62.jpg