Thông báo số 2151 ngày 06/12/2023

Về việc mời chào giá gói thầu: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.