Lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông và tư vấn trong chăm sóc sức khỏe

Dành cho các cán bộ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Với mục tiêu cập nhật và nâng cao kiến thức cho các cán bộ y tế về truyền thông và tư vấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc và điều trị, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, Hội phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn: “Nâng cao kỹ năng truyền thông và tư vấn trong chăm sóc sức khỏe” cho cán bộ điều dưỡng của Bệnh viện.

         Địa điểm: Tại hội trường 1, tầng 1, nhà E, Bệnh viện Phụ sản TW.

         Thời gian:   8h30 – 16h30

Lớp 1: ngày 26 tháng 11 năm 2010

Lớp 2: ngày 01 tháng 12 năm 2010

Lớp 3: ngày 02 tháng 12 năm 2010         

Kính đề nghị các khoa phòng tạo điều kiện để các học viên có tên trong danh sách ở phụ lục kèm theo tham gia và hoàn thành tốt khóa học.

Chi tiết xin liên hệ:          Bác sỹ Nguyễn Thuỳ Linh – Phòng đào tạo

                                           Điện thoại: 043.9393028